Regulamin

Spis treści

   

  Wersja z dnia 1.02.2012r.

   

  REGULAMIN

   

   

  § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

   

  1.      Regulamin ten określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „walizka-direct.pl”, zwany dalej Sklepem.

  2.      Sklep jest prowadzony przez firmę: bags & more GmbH & Co KG, z siedzibą we Frankfurcie nad Odrą, Spitzkrugring 1, zwany dalej Firmą.

  3.      Firma uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr HRA 1522 FF, NIP: DE212630778

  4.      Dokonanie zakupu równoznaczne jest z zaakceptowaniem wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

  5.      Zamówień mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.

  6.      Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie „walizka-direct.pl” oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  7.      Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

  8.      Podane na stronach sklepu internetowego „walizki-direct.pl ceny towarów zawierają podatek VAT.

  9.      Informacje o towarach oraz ceny, znajdujące się na stronach sklepu internetowego „walizka-direct.pl” stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

  10.  Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

  11.  Sprzedaż jest każdorazowo dokumentowana fakturą sprzedaży. Na życzenie Klienta wystawiamy faktury VAT. Faktury są wystawiane i przesyłane w wersji elektronicznej w formacie PDF jako załącznik do wiadomości e-mail z numerem przewozowym paczki.

  12.  Klienta ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki.

  13.  Złożone zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.

   

  § 2 SPOSOBY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

   

  1.      Podstawowym warunkiem dokonania zakupu jest złożenie zamówienia.

  2.      W sklepie internetowym walizka-direct.pl zamówienia można składać w następujący sposób: 

  1. poprzez poprawne złożenie zamówienia na stronie internetowej sklepu – klikając na link "do koszyka" znajdujący się przy opisie produktu. Po dodaniu wszystkich wybranych produktów do koszyka należy postępować zgodnie z instrukcjami, które umieszczone są na stronach sklepu,
  2. przesyłając na adres elektroniczny sklepu (info@walizka-direct.pl) następujące dane: nazwę i ilość wybranych produktów, wybrany kolor, sposób płatności (przelew lub za pobraniem) oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego,
  3. telefonicznie pod nr (+48) 791 067 494, podając następujące dane: nazwę i ilość wybranych produktów, wybrany kolor, sposób płatności (przelew lub za pobraniem) oraz dane kupującego (imię, nazwisko, adres zamieszkania) i adres dostawy, jeśli jest inny niż adres zamawiającego. 

  3.      Złożone zamówienia przed realizacją mogą być potwierdzane telefonicznie.

  4.      Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", nasi Klienci mają możliwość wglądu do przechowywanych danych, ich poprawiania lub usunięcia. Dane uzyskane w trakcie rejestracji zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówień.

  5.      Dane Klientów nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom w celach innych niż realizacja złożonych zamówień.

  6.      Po złożeniu zamówienia Klient powinien dostać automatycznie generowaną wiadomość e-mail zawierającą informacje, że zamówienie dotarło do sklepu.

  7.      Czas o którym mowa w § 2 ust. 6 może zostać wydłużony w przypadku obciążenia serwera lub jego awarii.

  8.      Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest : 

  1. w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony - prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej sklepu oraz jego potwierdzenie. Aby potwierdzić dokonany zakup należy otrzymany w wiadomości e-mail link.
  2. w sytuacji przesłania zamówienia drogą mailową – złożenie zamówienia zawierającego następujące dane: nazwa produktu lub produktów, ilość, rozmiar, kolor, pełne dane adresowe do wysyłki - imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, wybór formy płatności – za pobraniem lub przelewem. W przypadku zamówień składanych e-mailem nie ma możliwości zapłacenia „płatnością online” ani kartą.
  3. w przypadku złożenia zamówienia telefonicznie – należy podać informacje wymienione w pkt. b niniejszego paragrafu (zamówienie e-mail) 

  9.      W przypadku § 2 ust. 8 pkt. a zamówienia niepotwierdzone nie będą przyjmowane do realizacji.

  10.  Zamówienia w Sklepie realizowane są wyłącznie w dni robocze.

  11.  Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

  12.  Przesyłki opłacone przelewem, przy pomocy płatności online lub kartą kredytową są realizowane po uprzednim odnotowaniu stosownej wpłaty na koncie bankowym „walizka-direct.pl”.

  13.  Realizacja zamówień następuje w kolejności wpłynięcia potwierdzeń zamówień przez wszystkich Klientów.

  14.  Zamówienie zostanie zrealizowane jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub możliwe jest sprawdzenie towaru bezpośrednio od dostawcy. W przypadku niedostępności towaru Klient zostanie poinformowany o jego braku i zostaną mu przedstawione możliwości rozwiązania tego problemu (w szczególności poczekanie na następną dostawę, rezygnacja z zakupu albo wybranie innego towaru).

  15.  W przypadku gdy zamówienie zawiera więcej pozycji wówczas realizowane jest zamówienie w całości lub ta część tego zamówienia, która dostępna jest na stanie magazynowym.

  16.  Klient zobowiązany jest podać prawidłowe i poprawne dane osobowe wskazane szczegółowo w formularzu zamówienia, a w szczególności: adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

  17.  Brak wskazania danych wymienionych w § 2 ust. 8 i 12 niniejszego regulaminu powoduje nie przyjęcie zamówienia do realizacji.

  18.  W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w sklepie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie po przyjęciu zamówienia do realizacji.

  19.  Sklep niniejszym zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w razie wystąpienia na stronach Sklepu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów.

  14.  Zmiany w zamówieniu mogą być przekazane poprzez wiadomość e-mail lub telefonicznie i zostaną one uwzględnione, o ile zamówienie nie zostało wcześniej zrealizowane.

  15.  Sklep zastrzega sobie prawo do czasowego uniedostępniania oferty towarów, prezentowanych na stronach sklepu z istotnych przyczyn (np. czasowy brak dostępności).

  20.  Zawarte na stronie towary mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. Wszystkie pomiary podane w opisie produktów są długościami przybliżonymi, a wszystkie kolory są orientacyjne i nie stanowią podstawy do przyjęcia reklamacji.

  21.  Jeżeli Klient w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, które nastąpiły podczas transportu powinien sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia towaru.

  22.  Zamówione towary są dostarczane do Klienta na adres wskazany w formularzu, w e-mailu bądź telefonicznie zamówień za pośrednictwem firmy kurierskiej.

  23.  Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez Klienta błędnego lub niepełnego adresu dostawy, jak również w wyniku nieterminowej realizacji przez firmy transportowe niezależne od walizka-direct.pl.

   

  § 3 CENY I KOSZTY DOSTAWY

   

  1.      Ceny produktów w sklepie przedstawione są przy każdym produkcie, są to ceny brutto wyrażone w polskich złotych.

  2.      Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia zamówienia. Okresowe oferty promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji w momencie wejścia w życie kolejnej oferty.

  3.      Na całkowity koszt zakupu towaru w Sklepie składa się cena produktu, koszt dostawy i wybrany sposób płatności. Koszt dostawy uzależniony jest od wartości koszyka.

  4.      Przy zamówieniach o wartości powyżej 100 zł dostawa jest gratis.

  5.      Zakupiony w Sklepie towar dostarczany jest tylko przez firmę kurierską. Koszt dostawy towaru o wartości nie przekraczającej 100,00 zł. wynosi 15,00 zł.

  6.      Ewentualne koszty dostawy zostaną uwzględnione jako odrębna pozycja sprzedaży na dokumencie sprzedaży.

  7.      Przy zakupie hurtowej ilości towarów koszty dostawy omawiane są z Klientem indywidualnie.

   

  § 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

   

  1.      W sklepie internetowym walizka-direct.pl za dokonane zakupy można zapłacić w następujący sposób:

  • a. płacąc dostawcy przy odbiorze przesyłki – dodatkowy koszt w wysokości 10,00 zł.
  • b. dokonując przedpłaty bezpośrednio na konto:

  Bank Zachodni WBK S.A.

  06 1090 1115 0000 0001 0656 9209

  Axel Karge

  bags & more GmbH & Co KG

  Spitzkrugring 1

  15234 Frankfurt (Oder)

  Niemcy

  • c. dokonując „płatności online” w systemie PayU lub mTRANSFER PRO – system umożliwia bezpieczne dokonanie płatności np. kartą płatniczą. W tym wypadku dane dotyczące konta lub karty bankowej Klienta nie są udostępniane obsłudze Sklepu.

  2.      W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem zobowiązany jest on do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 10 dni roboczych od daty jego złożenia.

   

  § 4 TERMINY DOSTAWY

   

  1.      Na termin dostawy składa się czas kompletacji zamówienia oraz czas dostarczenia przesyłki przez kuriera.

  2.      Informacje o maksymalnym czasie wysyłki zamówienia podane są przy każdym towarze. W przypadku zakupu kilku produktów w jednym zamówieniu, obowiązuje najdłuższy z podanych terminów realizacji.

  3.      Towar dostarczamy przez firmę kurierską GLS. Odbywa się to na zasadach ustalonych przez kuriera. Czas dostarczenia przesyłki wynosi około 48 godzin. doręczyciel dostarcza przesyłkę jednokrotnie w dni powszednie w godzinach 9:00 – 18:00. Według regulaminu kuriera w przypadku, gdy nie zastanie on Odbiorcy paczki pod podanym adresem doręczeniowym, na podany przy realizacji zamówienia adres e-mailowy lub numer telefoniczny zostanie wysłana informacja odnośnie dalszego procesu doręczenia/odbioru paczki.

   

  § 5 GWARANCJA

   

  1.      Dokładamy wszelkich starań, aby zakupiony w Sklepie internetowym walizka-direct.pl towar był pozbawiony wad. Ponieważ jednak nie zawsze udaje się nam wykryć usterki przed wysyłką towaru, wszystkie objęte są gwarancją producenta. Okres gwarancji podawany jest w opisie każdego produktu.

  2.      Gwarancja obejmuje ujawnione wady i uszkodzenia produktu powstałe na skutek użycia niewłaściwych materiałów lub wad produkcyjnych. Z tytułu gwarancji Klientowi przysługuje naprawa lub wymiana produktu na nowy.

  3.      Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania produktu oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika lub innych osób trzecich (np. linii lotniczych).

  4.      Reklamacje z tytułu gwarancji należy zgłaszać sprzedawcy mailowo załączając zdjęcia uszkodzenia oraz dowód zakupu.

  5.      W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji produkt zostanie odebrany przez firmę kurierską i przekazany producentowi do naprawy lub wymieniony na nowy (w przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa).

   

  § 6 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA, ZWROTY

   

  1.      Złożone zamówienie może zostać anulowane przez Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej do czasu wysyłki paczki.

  2.      Zamówienie zostanie automatycznie anulowane po upływie 30 dni od daty złożenia w przypadku, kiedy Klient wybrał jako płatność wpłatę na konto i wpłaty tej nie dokonał.

  3.      Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

  4.      Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie towaru w nienaruszonym stanie nieposiadającego śladów użytkowania (w szczególności z oryginalnymi metkami i opakowaniem) wraz z fakturą i danymi do przelewu w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odbioru paczki. Koszty zwrotu ponosi Klient - nie przyjmujemy paczek pobraniowych.

  5.      Zwrot wartości towaru zostanie dokonany na wskazane konto do 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zwrotu przez obsługę sklepu. Zwrotowi nie podlegają całkowite koszty wysyłki.

  6.      Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego (przy odbiorze przesyłki trzeba zawsze sprawdzić w obecności kuriera, czy opakowanie i zawartość nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy obejrzeć towar ze wszystkich stron. W przypadku, gdy towar nosi znamiona uszkodzenia lub gdy opakowanie jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera należy sporządzić protokół szkód oraz jak najszybciej skontaktować się z obsługą sklepu. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie).

  7.      Walizka-direct.pl ma prawo do zaoferowania Klientowi innego, dostępnego w sklepie towaru do wyboru, podobnego do wybranego.

  8.      Różnice zachodzące pomiędzy towarem dostarczonym zgodnie z zamówieniem, a zdjęciem towaru zawartym na stronie www.walizka-direct.pl nie stanowią podstawy reklamacji.

   

  § 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   

  1.      Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

  2.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.

  3.      Sklep walizka-direct.pl zastrzega sobie niniejszym prawo do zmiany Regulaminu.

  4.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2012 roku.

   

   

  Zaufane Opinie IdoSell
  4.80 / 5.00 49 opinii
  Zaufane Opinie IdoSell
  2020-02-21
  Bardzo szybka i miła obsługa. Kontakt telefoniczny informujący o wysyłce już w 15 minut od chwili złożenia zamówienia Polecam
  2020-10-11
  Szybka
  Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
  Zamknij